Corinna Jong de (Euwes)

Was-boetseren

ZATERDAG 5 oktober 10.00 uur

Was-boetseren: Werken in was is een voorwaarde voor de goedkoopste en kortste weg naar het maken van een bronzen beeld in een toch op zich al prijzig medium. Alles wat brandbaar of smeltbaar is, kan uiteindelijk tot brons omgetoverd worden.

06-20218918
info@nullstudior.nl

Galerie Brons – Dr.Zamenhofstraat 56